O FIRME

about us

Zaručujeme najvyšší stupeň kvality na trhu už 23 rokov.

Naša firma pôsobí na trhu od roku 1992. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností a absolvovali mnoho školení a kurzov vďaka ktorým vám môžeme zaručiť najväčšiu odbornosť na trhu.

Certifikát pre chladiacu a klimatizačnu techniku.

Najvyššiu kvalitu na trhu potvrdzuje aj množstvo certifikátov ako napríklad certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi vystavený certifikačným orgánom pre chladiacu techniku.

Osvedčenie o spôsobilosti pracovníka pre opravy plynových zariadení.

Osvedčenie o spôsobilosti pracovníka pre opravy plynových zariadení na činnosť: oprava a údržba, montáž do funkčného celku a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení podľa §18 ods.2 vyhlášky č.508/2009 Z.z. v rozsahu technické zariadenia plynové skupina B na: chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg vrátane.

Certifikát LG Electronics CZ.s.r.o

LG Electronics CZ.s.r.o vydáva na základe absolvovania odborného školenia: LG ThermaV certifikát o odbornej spůsobilosti.