KOMERČNÉ / PRIEMYSELNÉ CHLADENIE

Vykonávame zaručný servis týchto značiek: JDK, OPTIMA.

Na nami namontované jednotky vykonávame servis!


Zabezpečujeme kompletnú dodávku a montáž priemyselných chladiacích jednotiek pre chladenie výrobných a obchodných priestorov a priemyselných chladiacích jednotiek na chladenie vody alebo iných kvapalín používaných v rámci priemyselného výrobného procesu.

Dodávame priemyselné chladiace jednotky s vysokým výkonom, minimálnou hlučnosťou a značnou úsporou energie, ktoré lepšie využívajú energiu na vytváranie chladu. V rámci chladiacich procesov má každá firma svoje vlastné požiadavky ktoré dokážeme po vzájomnej konzultácií splniť a vybrať tak pre Vás to najlepšie riešenie.

Priemyselné chladiace systémy sú navrhnuté na vonkajšie osadenie za účelom vyriešenia všetkých problémov s umiestnením vo vnútri výrobne. Sú vyrobené z materiálov odolávajúcich živlom a sú vybavené špeciálnymi počasiu odolnými schránkami na elektrické vybavenie. Aby chladiace zariadenie fungovalo bezproblémovo, musia sa kontrolovať tlaky, teplota a potencionálne prehriatie alebo podchladenie systému. Ďalej musí byť zaistená tesnosť zariadení a pri prípadnom úniku musí byť rýchlo nájdená netesnosť. Z týchto parametrov je možné urobiť spoľahlivú výpoveď o bezpečnosti a efektívnosti zariadení.

company
about us